Ristrukturimi dhe falimentimi

Ristrukturimi ndërkufitar, administrimi, falimentimi dhe kërkesa për likuidim kërkojnë veprime vendimtare. Zgjidhjet në përgjithësi duhet të përfshijnë entitete të shumta biznesi, duke iu nënshtruar procedurave zyrtare të ndryshme në shumë juridiksione. Kreston ofron mbështetje të specializuar nga ekspertë në të gjithë globin në:

  • Kryerjen e vlerësimeve të pavarura të biznesit
  • Këshillim për strukturat e biznesit dhe përmirësimin e performancës
  • Shpëtimin, ristrukturimin ose realizimin e bizneseve jolikuide ose falimentuese
  • Vendosja dhe funksionimi i moratoriumeve të kreditorëve
  • Përmirësimi, rishikimi dhe shndërrimi i borxhit
  • Rikthimet optimiste për palët e interesuara
  • Hetimi i dështimeve të biznesit dhe konkurimi i transaksioneve të mëparshme