Shërbime Kontabiliteti

Kreston ofron një gamë të plotë të shërbimeve të kontabilitetit dhe të jashtme për të ndihmuar biznesin tuaj të zhvillohet dhe të rritet në vend ashtu edhe në rang ndërkombëtar. Marrëdhënia e besuar midis firmave anëtare do të thotë që ne mund të bashkohemi për të kapërcyer pengesat për rritjen ndërkombëtare. Shërbimet tona të kontabilitetit përfshijnë:

  • Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF), GAAP të SHBA ose GAAP lokale
  • Buxhetimi dhe planifikimi i biznesit
  • Kontabiliteti i menaxhimit
  • Mbajtja e llogarive dhe lista e pagave
  • Shërbimet e sekretarisë së ndërmarrjeve të jashtme, përfshirë formimin e kompanisë