Taksimi i korporatave & personal

Kompleksitetet e blerjeve, largimeve dhe flotacioneve ndërkombëtare kërkojnë këshilla nga specialistë me përvojë në kërkesat lokale. Arritja jonë globale do të thotë që anëtarët tanë mund t’ju ndihmojnë të menaxhoni dhe zgjeroni operacionet tuaja ndërkombëtare. Kreston ofron:

  • Strukturat e taksave ndërkombëtare për operacionet ndihmëse, fondet dhe riatdhesimin e dividentëve
  • Taksat indirekte dhe detyrimet doganore
  • Çmimi i transferimit
  • Këshilla për punonjësit jashtë vendit
  • Mbrojtja e aseteve, pasuria familjare dhe planifikimi i besimit